Voor een betere ervaring, draai het toestel

Duurzaamheid

We kregen de Silver Class-onderscheiding voor het tweede opeenvolgende jaar

Ook dit jaar kregen we de Silver Class-onderscheiding, in het Duurzaamheidsjaarboek van 2015 van het bedrijf RobecoSAM, omwille van het feit dat we één van de bedrijven zijn met de beste prestaties op het vlak van duurzaamheid, wat werd aangetoond door onze resultaten in de enquête van de Dow Jones Duurzaamheidsindex.

Onze veeleisendheid op het vlak van het naleven van normen inzake duurzaamheid, die door RobecoSAM werd geëvalueerd, was het belangrijkste argument om ons deze erkenning te geven.

Onze inzet op het vlak van economische, ecologische en sociale duurzaamheid, die de individuele markten waarbinnen we opereren overstijgt, en die wij tonen door middel van onze bijdragen aan gemeenschappen, overheden, onze medewerkers, onze klanten, onderwijs en het milieu, heeft ons noemenswaardige resultaten opgeleverd in de Dow Jones Duurzaamheidsindex, waar we nadien dan voor beloond werden met onze tweede opeenvolgende Silver Class-onderscheiding.

Resultaten van Argos in de Dow Jones Duurzaamheidsindex

Wij zijn één van slechts drie cementbedrijven ter wereld die deel uitmaken van deze index. In 2014 verbetereden we onze score en werden we opgenomen in de Wereldindex en de Opkomende Marktenindex.

Voor de sociale dimensie behaalden we de beste score in de industrie, met opvallende thema’s zoals transparantie, risico’s en beheer van de bevoorradingsketen. In de ecologische dimensie was onze score twee keer zo hoog als het gemiddelde van de industrie, voor aspecten zoals biodiversiteit, internationale productnormen en risico’s die met water te maken hebben. Tot slot, voor de sociale dimensie, waren er belangrijke verbeteringen op het vlak van, onder meer, werkaspecten van mensenrechten en relaties met belanghebbenden, beiden thema’s die voor ons een prioriteit zijn en die in lijn zijn met onze duurzaamheidsstrategie.

ADHERENCE TO SUSTAINABILITY INITIATIVES

General: UN Global Compact

Cement Sustainability Initiative (CSI)

Environmental dimension: CEO Water Mandate

Social dimension: Business for Peace

Economic dimension:Anticorruption and global devolopment agenda