Voor een betere ervaring, draai het toestel

Beleid

In Argos hebben we een Duurzaamheidsbeleid dat deel uitmaakt van de strategische lijnen van het bedrijf. Het bevat de waardebelofte naar elk van onze belanghebbenden toe en de fundamentele zaken waaraan we werken vanuit het economische, sociale en milieustandpunt.

Onze missie en onze waarden zijn weerspiegeld in dit beleid, waarin we ons ertoe verbinden om te zoeken naar een evenwicht tussen het maken van winst, sociale ontwikkeling en de vermindering van onze impact op het milieu, met als referentiekader het onderhouden van goede relaties met onze belanghebbenden en het toepassen van de principes van het Wereldpact (Global Compact) en die van Goed Bestuur.

We hebben een strategie opgebouwd om het Duurzaamheidsbeleid mee te delen om zo werkelijk een cultuur rond het thema te creëren bij onze belanghebbenden. Daartoe hebben we bewustmakingsworkshops georganiseerd in Colombia, Panama en de Dominicaanse Republiek, en hebben we ook duidelijke en volledige informatie gepubliceerd met behulp van al onze interne communicatiekanalen.

Met het oog op het openen van een officieel communicatiekanaal tussen het bedrijf en haar belanghebbenden, en gebaseerd op de filosofie dat deze oefening een schat aan informatie kan opleveren om over onszelf als bedrijf na te denken en ons ook heruit te vinden, zorgen we elk jaar steeds weer opnieuw voor een toenadering tot deze groepen (werknemers, toeleveranciers en aannemers, gemeenschappen, autoriteiten en professionele groeperingen) om zo informatie door te geven over ons duurzaamheidsrapport en om deze groepen de kans te bieden om in dialoog te treden op een open en actieve manier om zo te weten te komen wat hun zorgen en verwachtingen zijn.

Gemeenschappen

De focus van het beheer van Argos, met betrekking tot de gemeenschappen, is gebaseerd op het Duurzaamheidsbeleid doorheen onze waardebelofte: het onderhouden van goede burenrelaties met de gemeenschappen die door onze operaties beïnvloed worden en steun voor hun lokale ontwikkeling doorheen verschillende interventielijnen.

We hebben al 672 gemeenschappen geïdentificeerd die een invloed ondervinden van onze operaties. In Colombia wordt er met hen gewerkt via de Stichting Argos, in Haïti, via de Stichting Cina, en in de Dominicaanse Republiek en Panama worden deze activiteiten direct door de operatie zelf uitgevoerd, steeds met dezelfde focus en bedrijfsomkadering van Argos.

De beheerstrategieën van deze stichtingen concentreren zich op de kwaliteit van onderwijs in de landen waar we aanwezig zijn en volgen een model dat ernaar streeft om de leerruimtes te verbeteren en samenwerkingen aan te gaan met programma’s die onderwijs evalueren.

Momenteel hebben we een risicomatrix waarin we de meest pertinente onderwerpen geïdentificeerd hebben voor onze gemeenschappen, alsook de sociale en milieu-impact van onze operaties op de aanpalende gemeenschappen. Vertrekkend van deze matrix worden de belangrijkste projecten die zullen uitgevoerd worden, bepaald.

Beheer van prioritaire impact

Argos erkent het feit dat bepaalde soorten impact die haar activiteiten op de gemeenschappen hebben een voorkeursbehandeling moeten krijgen die zich erop richt om deze impact te minimaliseren of te beperken en zo de leefomstandigheden van de inwoners van deze zones te verbeteren. Om te bepalen welke projecten er onder dit beheer vallen, evalueren we de noden en de mogelijkheden van elke zone en rekenen we ook op de medewerking van de gemeenschap zelf, maar ook van de lokale overheden. In 2012 investeerden we USD 3,07 miljoen in 47 projecten die ernaar streefden om de impact van de volgende aspecten te verminderen:

  • Reputatie, relaties met de gemeenschap
  • Verbintenissen van het Milieubeheersplan (MBP)
  • Jobcreatie
  • Impact op de weg
  • Vibratie
  • Veiligheid
  • Fijn stof

Verbeteren van de onderwijskwaliteit

In Argos zijn we ervan overtuigd dat onderwijs een fundamentele as is om werkelijk veranderingen teweeg te brengen in de verschillende regio’s van de landen waar we aanwezig zijn. Een van onze belangrijkste fronten geconcentreerd zich dan ook op het tussenkomen in onderwijsinfrastructuur, aangezien leeromgevingen een uitermate belangrijke rol spelen in eender welke opleiding en een invloed hebben op de pedagogische processen, maar ook op de resultaten en de examens van de scholieren.

De Stichting Argos in Colombia, de Stichting Cina in Haïti en onze bedrijven in de Dominicaanse Republiek en in Panama hebben op een aanzienlijke manier bijgedragen aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit in elk van de landen waar we aanwezig zijn.