Voor een betere ervaring, draai het toestel

Rapport

We zijn bijzonder verheugd ons Geïntegreerd Verslag 2015 te kunnen voorstellen aan al onze belanghebbenden. Dit document bevat belangrijke informatie over hoe wij als bedrijf waarde creëren en het beschrijft in detail hoe we waarde toevoegen aan processen en producten in overeenstemming met onze strategische prioriteiten en het daarbij horende risicobeheer. Bovendien worden ook onze prestaties in detail beschreven, samen met de plannen die de organisatie heeft op het vlak van de belangrijkste aspecten inzake de duurzaamheid van onze onderneming voor onze belanghebbenden.

Deze belangrijke facetten zijn het resultaat van een oefening waarin sociale, economische en ecologische thema’s die overeenkomen met de verwachtingen van onze belanghebbenden geïdentificeerd, geprioriteerd en bevestigd worden, alsook onze strategische risico’s en prioriteiten, nieuwe ondernemingskansen, duurzame verbintenissen, de GGDD voor 2025 en actuele industrietrends. Deze procedure werd uitgevoerd in 2015 en vervangt bijgevolge volledig de resultaten die in het Geïntegreerd Verslag van 2014 werden gepubliceerd.

Hier kun je de verschillende versies van het Geïntegreerd Rapport 2015 downloaden: